Κέντρο Ημέρας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

RDI SCHOOLING PROGRAM

Το κέντρο ημέρας ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ συνεχίζει την προσπάθεια προετοιμασίας των παιδιών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, προκειμένου να ενταχθούν ομαλά στο σχολείο. Η θεραπευτική ομάδα που στελεχώνει το κέντρο ημέρας εστιάζει στην εφαρμογή του προγράμματος: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ. Ο συνδυασμός μάθησης-παιχνιδιού βοηθάει τα παιδιά να ξεπεράσουν την άρνηση συμμετοχής στις γνωστικές δραστηριότητες, τη δυσκολία στην κατανόηση, τη δυσκολία στη γενίκευση και τη δυσκολία στην λειτουργική εφαρμογή της γνωστικής πληροφορίας στο κοινωνικό πλαίσιο. Στο  κέντρο ημέρας, λειτουργεί με μεθοδικότητα και εξειδικευμένο προγραμματισμό το RDI SCHOOLING PROGRAM εφαρμόζοντας τις αρχές του RDI  και διαμορφώνοντας ένα δυναμικό σχολικό περιβάλλον. Στην εφαρμογή του R.D.I. στο κέντρο ημέρας χρησιμοποιούμε μοντέλα δραστηριοτήτων ( pattern activity ).

Βασικοί στόχοι του κέντρου ημέρας είναι η αυτοεξυπητέτηση, η ενίσχυση της επικοινωνίας, η ενίσχυση της γνωστικής πληροφορίας, η ομαλή κοινωνικοποίηση των παιδιών.  Πέρα από τις ομαδικές δραστηριότητες, τα παιδιά ακολουθούν εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης ανάλογα με τις ανάγκες τους (IEP). Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις αναλύονται σε ψυχοπαιδαγωγικό, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ακουστική θεραπεία, Ψυχοκινητική, Αισθητηριακή, Δεξιότητες παιχνιδιού. Οι αρχές του ABA χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό του προγράμματος διδασκαλίας. Στοιχεία από το μοντέλο TEACCH καθορίζουν τη διαμόρφωση του χώρου. Οπτικοί ενισχυτές, εικόνες, σύμβολα, αντικείμενα αναφοράς, βοηθούν τα παιδιά στην κατανόηση. Το πρόγραμμα PECS εφαρμόζεται για την ενίσχυση της επικοινωνίας, στις περιπτώσεις των παιδιών, που κρίνεται απαραίτητο. Καθημερινά δίνεται στους γονείς ενημερωτικό έντυπο με τις δραστηριότητες και τους ημερήσιους στόχους. 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΓΝΩΣΗ

 • Λειτουργικό παιχνίδι
 • Κατασκευαστικό παιχνίδι
 • Συμβολικό παιχνίδι
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Ζωγραφική
 • Χειροτεχνεία  
 • Μουσική
 • Χορός
 • Αυτοεξυπηρέτηση
 • Διάδραση, Αλληλεπίδραση
 • Οριοθέτηση
 • Επικοινωνία
 • Γνωστικές δραστηριότητες
 • Εκπαιδευτικό υλικό
 • Γραφικές δεξιότητες
 • Κοινωνικές Ιστορίες

 

Σεμινάρια

unable to load XML file

Ενημερωτικό δελτίο

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων μας παρακάτω:

*υποχρεωτικό πεδίο